Dataverzameling voltooid

De dataverzameling is eind 2022 afgerond. Op dit moment worden de onderzoeksgegevens gereed gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Medio april 2023 worden deze gegevens gepubliceerd op DANS.


Over de Nederlandse Levensloopstudie (NELLS) 2022

NELLS is een wetenschappelijk onderzoek naar de leefsituatie en meningen van de inwoners van Nederland.

NELLS is een gezamenlijk project van onderzoekers van de universiteiten van Nijmegen, Groningen en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. NELLS wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NELLS geeft een beeld van de levensloop van de bevolking van Nederland. Door middel van dit onderzoek willen we weten welke veranderingen er zijn in de leefsituatie, gewoonten en overtuigingen van de Nederlandse bevolking. In 2009 en 2014 zijn er al twee eerdere metingen geweest van dit onderzoek.

Waarom wordt de Nederlandse Levensloopstudie uitgevoerd?   + Waarom wordt de Nederlandse Levensloopstudie uitgevoerd?   -

Het onderzoek wordt uitgevoerd om meer te weten te komen over de leefsituatie van de bevolking en om te weten te komen welke meningen er bij mensen in Nederland leven.

In hun levensloop maken mensen vaak, maar lang niet altijd, in korte tijd veel zaken mee: van het verlaten van het ouderlijk huis tot het krijgen van kinderen, van het afronden van een opleiding tot het vinden van een baan. De onderzoekers willen deze zaken in de levenslopen en hun samenhang met het sociale leven en welbevinden voor de inwoners van Nederland in kaart brengen. Daarnaast zijn we benieuwd naar de gevolgen van deze gebeurtenissen voor bijvoorbeeld de opvattingen die mensen erop na houden. Daarom wordt aan 5000 Nederlanders gevraagd aan de Nederlandse Levensloopstudie mee te doen.

Het onderzoek richt zich speciaal op mensen tussen 15 en 45 jaar. De vragen uit het onderzoek hebben betrekking op een aantal belangrijke onderwerpen:

  • onderwijs, werk en vrije tijd
  • familie en vrienden
  • partner, gezin en kinderen
  • woonsituatie en buurt
  • clubs en verenigingen
  • meningen en politiekDe onderzoekers van de Nederlandse Levensloopstudie      + De onderzoekers van de Nederlandse Levensloopstudie      -

NELLS wordt geleid door een team van vier onderzoekers die werken bij de departementen Sociologie van de universiteiten van Tilburg, Nijmegen en Groningen en aan het NIDI:

Thijmen Jeroense (Nijmegen)

Jochem Tolsma (Nijmegen/Groningen)

Gerbert Kraaykamp (Nijmegen)

Matthijs Kalmijn (NIDI/Groningen)


Meer info

Bekijk de informatiebrief en het toestemmingsformulier voor meer informatie over het onderzoek en over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Hoe kunt u bijdragen aan het onderzoek?

Uw kunt ons onderzoek helpen door de online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit vragen over uw persoonlijke situatie, werk, sociale netwerk en meningen over maatschappelijke vraagstukken.

Beloning

Onder de personen die deel hebben genomen aan het onderzoek verloten we 5 ipads ter waarde van 500euro.

Contact

Als u nog vragen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op.

 :   Verstuur Email
 :     024 3613013 (secretariaat RU-sociologie)